Profil kursanta

Profil kursanta


Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku od 19 stycznia 2013 r. kandydat na kierowcę ma obowiązek założyć Profil Kandydata „PKK” z nadaniem numeru w Wydziale Komunikacji swojego Starostwa zgodnie z miejscem zameldowania.

Aby założyć Profil Kandydata „PKK” należy posiadać następujące dokumenty:

  •     dowód osobisty (legitymacja szkolna lub paszport)
  •     przed 18-tym rokiem życia zgoda rodziców (poniżej do pobrania)
  •    orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  •     jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  •   wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (poniżej do pobrania)
  •     kserokopie posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)
  •     Do pobrania: Oświadczenie rodziców / opiekuna, Wniosek o wydanie prawa jazdy

Z informacji uzyskanych w UMK Referat Praw Jazdy wynika, że Profil Kandydata wydawany jest na miejscu bez zwłoki. Dodatkowo, można wskazać, aby Referat Praw Jazdy przesłał Profil Kandydata na wskazany adres bez konieczności jego osobistego odbioru.

Masz pytania odnośnie kursu nauki jazdy?

Napisz do nas!